Laboratorium Wzorca Temperatury

Wzorzec

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu jest właścicielem państwowego wzorca jednostki miary temperatury dla zakresu od 13,8033 K do 273,16 K.

 

Laboratorium Wzorca Temperatury w INTiBS prowadzi działalność usługową związaną z wzorcowaniem termometrów w zakresie niskich temperatur, w celu zapewnienia spójności pomiarowej między państwowym wzorcem jednostki miary temperatury i wzorcami niższych rzędów oraz termometrami użytkowymi. 

  

Świadectwo Państwowego Wzorca Jednostki Miary