Laboratorium Wzorca Temperatury

Oferta

Laboratorium Wzorca Temperatury w INTiBS PAN działa zgodnie z normą ISO/IEC 17025 "Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących"

USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ LABORATORIUM WZORCA TEMPERATURY

Wzorcowania w zakresie państwowego wzorca temeratury w zkresie od 13,8033 K do 273,16 K

tabela niskie temperatury

Świadectwa wzorcowania w zakresie niskich temperatur wystawiane przez Laboratorium Wzorca Temperatury INTiBS PAN są równoprawne świadectwom wydawanym przez Główny Urząd Miar (w rozumieniu dokumentu Polskiego Centrum Akredytacji – DA-06).
Świadectwa wzorcowania zawierają odniesienie do państwowego wzorca jednostki miary temperatury.

 Wzorcowania w zakresie akredytacji AP125

Zakres akredytacji