Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Laboratorium Wzorca Temperatury

Laboratorium Wzorca Temperatury działa w strukturach Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademi Nauk, jest właścicielem państwowego wzorca jednostki miary temperatury dla zakresu od 13,8033 K do 273,16 K oraz jest Akredytowanym Laboraotrium Wzorcującym nr AP 125 dla zakresu od -80 oC do 400 oC, wydany przez Polskie Centrum Akredytacji sygnatariusza porozumień EA MILA i ILAC MRA dotyczących wzajemnego uznawania świadectw wzorcowania, potwierdzający kompetencje świadczonych uslug i spełnianie wymagań technicznych odnośnie wzorcowań.

 
 cipm 2ilacPCA