# 
BIBLIOTEKA STUDENCI SEMINARIA I KONFERENCJE INFORMACJE
STRONA GŁÓWNA WZORZEC TEMPERATURY AKREDYTACJA USŁUGI FUNDUSZE STRUKTURALNE ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ PRACOWNICY PRACA NAUKOWA WSPÓŁPRACA
  MIĘDZYNARODOWA
KONTAKT
 

LABORATORIUM WZORCA TEMPERATURY

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu jest depozytariuszem państwowego wzorca jednostki miary temperatury dla zakresu od 13,8033 K do 273,16 K na mocy decyzji Prezesa Głównego Urzędu Miarz dnia 28 marca 2001 r., potwierdzonej decyzją nr UW/16/2003 z dnia 19 grudnia 2003 r.

W celu zapewnienia spójności pomiarowej między utrzymywanym państwowym wzorcem temperatury dla zakresu niskich temperatur a wzorcami niższych rzędów oraz termometrami użytkowymi Laboratorium prowadzi działalność usługową związaną z wzorcowaniem termometrów.

Świadectwa wzorcowania w zakresie niskich temperatur wydawane przez Laboratorium Wzorca Temperatury INTiBS PAN są równoprawne świadectwom wydawanym przez Główny Urząd Miar (w rozumieniu dokumentu PCA DA-06, punkt 4.1 Źródła zapewnienia spójności pomiarowej).

W Laboratorium jest wdrożony, utrzymywany i doskonalony system zarządzania zgodny z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących.


Laboratorium Wzorca Temperatury w INTiBS jest akredytowanym Laboratorium Wzorcującym - certyfikat akredytacji nr AP125 wydany przez Plolskie Centrum Akredytacji dnia 4 maja 2017 roku.

W ramach akredytacji Laboratorium wykonuje wzorcowanie urządzeń do pomiarów temperatury w zakresie od 0 °C do 156 °C zapewniając spójność pomiarową z państwowym wzorcem jednostki miary termperatury utrzymywanym w Głównym Urzędzei Miar.

Prace wykonywane są przez wysoko wykwalifikowany personel, którego kompetencje potwierdzają liczne publikacje naukowe, referaty konferenyjne o zasięgu krajowym i zagranicznym.

Laboratorium realizuje szereg projektów badawczych finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa wyższego, a także uczestniczy w kilku projektach międzynarodowej organizacji metrologicznej EURAMET. Od szeregu lat Laboratorium współpracuje z Głównym Urzędem Miar.